Loading...
Werkgroep Promotie en Handel2018-03-15T07:20:20+00:00

Over de werkgroep Promotie en Handel

De werkgroep “Promotie en handel” heeft als primair doel: de bevordering van de afzet in boomkwekerijgewassen en de promotie van Tree Centre Opheusden.

Haar kerntaken:

 1. Het stimuleren van de handel.
 2. Het onderhouden, continueren en het verder door ontwikkelen van de handelswebsite.
 3. Het organiseren van een lokale promotie beurs. (Expo TCO)
 4. Het coördineren en begeleiden van persbezoeken
 5. De PR en promotie van Laanboomcentrum Opheusden in de ruimste zin van het woord.
 6. De begeleiding en coördinatie van lokale (groen) aanbestedingen.

Samenstelling werkgroep Promotie en Handel

[wpdatatable id=3]

Speerpunten Werkgroep

 • Bewustwording kostprijs, gezonde bedrijfsvoering en automatisering

 • Lokale groen aanbestedingen via de vereniging TCO

 • Gezamenlijke inkoop/prijsafspraken

 • Fysieke en digitale presentatie om de uitstraling als hèt laanboomcentrum TCO te bevorderen

 • Nieuwe promotiesite

 • Rondetafelgesprekken over o.a. kostprijsbewustzijn.

Werkgroep gerelateerd nieuws

Onthulling nieuwe TCO borden in het Laanboomcentrum

Martijn Anemaat, manager Food & Agri van Rabobank West-Betuwe en voorzitter Kees van Rooijen van Tree Centre Opheusden (TCO) hebben op 26 maart jl. een nieuw welkomstbord van TCO onthuld. De voorzitter van het Laanboompact, Wethouder Hans Keuken was ook aanwezig.

Het is een missie van TCO om in 2030 Het Europees Laanboomcentrum in Opheusden en omgeving te zijn, ook met een fysieke uitstraling. De ontwikkeling van het Agro Business Centre (ABC) is daarin een belangrijke pijler.
De oude borden waren dusdanig verouderd dat het geen goede indruk meer gaf van het Laanboomcentrum.
De nieuwe borden benadrukken de gastvrijheid van het Europees Laanboomcentrum.
De borden tonen de kracht van TCO, één sterk gezicht voor 160 bedrijven in het laanboomcentrum.
Fysieke, zichtbare aanwezigheid; zowel voor ondernemers als de Rabobank West-Betuwe een belangrijk aspect. Met het creëren van de beleving van Opheusden en omgeving als het Laanboomcentrum.

De plaatsing van de nieuwe TCO borden is mede mogelijk gemaakt door financiële steun vanuit het Coöperatief Stimuleringsfonds, die de ledenraad van Rabobank West Betuwe aan TCO heeft toegekend.

Resultaten TCO 2017

Resultaten TCO werkgroepen 2017

We hebben een verzameling gemaakt van alle gerealiseerde projecten vanuit de werkgroepen over 2017. Mooi resultaat welke ten goede komen aan ons laanboomgebied!

Klik hier om document te downloaden

Go Greener Floriade Almere 2022 uitnodiging meeting 2 maart a.s.

De Floriade zal in 2022 geheel anders worden dan de vorige Floriade in Venlo. Het Floriadeterrein wordt niet alleen een eventterrein, maar ook dé woonwijk van de Toekomst. Tijdens de meeting van a.s. 2 maart, wordt u geïnformeerd over de opbouw van de Floriade en hoe de sector betrokken wordt bij de Floriade. De input vanuit de sector wordt zowel door Anthos als door LTO verzorgd. Anthos onderhoudt de contacten voor de Bollen. LTO onderhoudt de contacten v.w.b. de boomkwekerij gewassen: laanbomen, bos-haagplantsoen, vaste planten, rozen, fruitgewassen en sierheesters. Een groot deel van de bomen wordt in het najaar van 2017 aangeplant, want de tijd gaat dringen. Vanuit TCO is al contact met LTO om te bezien wat we als TCO hierin kunnen betekenen en uiteraard of we ons als TCO op de Floriade 2022 kunnen profileren.

De Floriade, namens de directeur de heer Griep, nodigt u uit voor het bijwonen van de meeting op 2 maart a.s. Voor meer informatie en om u aan te melden is als bijlage de uitnodiging toegevoegd

Terugblik 60 jaar Boomfeestdag in de gemeente Neder-Betuwe

Leerlingen van de Dodewaardse basisscholen De Hien (groep 4) en De Bellefleur (groep 5/6) hebben in de Oranjelaan samen met bewoners, Kees Timmer en Kees Veerhoek 25 magnoliabomen geplant. Wethouder Herman Gerritsen nam de door TCO geschonken bijenboom voor z’n rekening.

De 60ste Boomfeestdag begon al vroeg met een bomencircuit onder leiding van Annemieke Jansen van Natuur en Milieu Educatie-centrum. Daarna verzamelde iedereen op het terrein van gasthuis Pur Sang, het voormalige gemeentehuis van Dodewaard, voor het planten van de bomen. Wethouder Herman Gerritsen complimenteerde in zijn toespraak de inwoners van de Oranjelaan met hun keuze voor de boomsoort. “De magnolia is mooi, trekt bijen aan en geeft minder overlast dan de lindebomen van hiervoor. Afscheid: Kees Timmer en Kees Veerhoek kregen van de leerlingen een cadeautje en een zelfgemaakte poster. De eerste omdat hij op 16 maart wegens pensioen afscheid heeft genomen als gebiedsbeheerder van Neder-Betuwe. De tweede omdat hij op 31 maart afscheid neemt als burgemeester, ook in verband met pensioen. Bijenboom van TCO: Wethouder Herman Gerritsen plantte met voorzitter Kees van Rooijen van Tree Centre Opheusden (TCO) een bijenboom op de hoek Oranjelaan/Marijkelaan. In elk dorp staat er sinds vrijdag zo’n boom, die alle door TCO zijn geschonken.