Loading...
Werkgroep Kennis en innovatie2019-05-06T09:27:18+00:00

Over de werkgroep Kennis en innovatie

Innovatie vormt de basis voor nieuwe ontwikkelingen. Continue ontwikkelen en zorgen dat je een stap voor blijft op de (internationale) concurrentie hoort bij het ondernemerschap. De werkgroep geeft invulling aan de specifieke vraagstukken teelt. Daarnaast heeft de werkgroep ook een adviserende taak naar de leden hebben m.b.t. innovatie. In de technologie verspreid men de gedachte van exponentiële groei. Robotisering is daarvan een symptoom. Door ontwikkeling en innovatie gaat de maatschappij in een stroomversnelling. Op naar de ‘singularity’, waarbij mogelijkheden oneindig lijken te zijn.

De stroomversnelling geeft ook mogelijkheden voor de laanboomkwekerij. Het is nodig om de markt goed te blijven bedienen, economisch perspectief te hebben en nieuwe productiemethodes toe te passen. Innovatie komt tot stand door samenwerking tussen boomkwekers, toeleveranciers, markt, onderzoek en overheid.

Resultaten en inzet 2018 werkgroep Kennis en innovatie

  • Treehug: Eerste versie gebruiksklaar

  • Investeren in duurzame onkruid bestrijding: hierbij zijn 12 schoffels en 4 LVS spuitsystemen aangeschaft en in gebruik genomen.

  • Laanboomkwekers investeren in DAW maatregelen: hierbij zijn 6 schoffels, 1 LVS spuitsysteem en een veegmachine aangevraagd.

  • Duurzaam bemesten voor Bodem & Boom:

  • verbeteren van bodemvruchtbaarheid in de laanboomkwekerij en sluiten van kringlopen is hierbij het doel geweest.

  • Emissie reductie

  • 3x watermonsters genomen die onderzocht zijn op chemische stoffen. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de uitspoeling, en emissie vanuit de laanboomsector.

Speerpunten Werkgroep

  • Bewustwording van belang innovatie voor de individuele boomkweker

  • Stimuleren van interactie en ideeën

  • Investeren voor rendement op de lange termijn

Werkgroep gerelateerd nieuws

Koninklijk bezoek aan Neder-Betuwe tijdens streekbezoek

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen woensdag 29 mei 2019 een streekbezoek aan de Betuwe. Zij bezoeken Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Culemborg. Het streekbezoek start vanaf het gemeentehuis in Opheusden.

Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe: “Het is voor ons een enorme eer om de Koning en de Koningin in onze gemeente te mogen ontvangen. Wij verheugen ons erop.”

Tree Centre Opheusden
In Opheusden wordt op locatie door de vereniging Tree Centre Opheusden (TCO) een toelichting gegeven op de laanboomteelt en over de kracht van TCO waarin 150 boomkwekers zich hebben verenigd.
Op laanboomkwekerij Volentis vindt een rondleiding plaats met demonstraties op het gebied van enten, rooien en laden. Uitgebreid aandacht is er voor de thema’s duurzaamheid, onderzoek en innovatie.
Leerlingen van Excellente school Helicon uit Kesteren tonen het vakmanschap dat zich ontwikkelt binnen de eigen boomteeltopleiding en met volop uitzicht op werk.

Laanboomcentrum van Europa
Al eeuwenlang is er op het grondgebied van de gemeente laanboomteelt. Inmiddels is Neder-Betuwe uitgegroeid tot hét Laanboomcentrum van Europa. Het streven is om toonaangevend te worden in de wereld door gezamenlijke kennisvermeerdering, innovatie en verkenning van nieuwe markten.

Agro Business Centre en Laanboomhuis
In Opheusden, tussen de Linge en de A15, is sinds een aantal jaren het ‘Agro Business Centre’ in ontwikkeling. Op dit bedrijvenpark vestigen zich ondernemingen die zijn gerelateerd aan de laanboomteelt.
Binnenkort gaat op het Agro Business Centre de bouw van start van het Laanboomhuis; een locatie voor fysieke maar ook virtuele handel, met een representatieve ontvangstruimte, een showtuin en een plek voor scholing en innovatie, onder andere voor Helicon. Het versterkt de cluster van boomkwekers, bedrijven en organisaties in deze sector. Het is de bedoeling dat het Laanboomhuis, waarvoor subsidies zijn ontvangen van Provincie Gelderland en gemeente Neder-Betuwe, in 2020 wordt geopend.

Beeld: © RVD / Patrick van Katwijk

Tree Centre Opheusden en vakblad Boom-In-Business slaan de handen ineen voor tweede editie Climate Trees Conference

In 2018 organiseerden de vakbladen Boomzorg en Boom-In-Business Climatetrees.EU, een kennisdag over klimaatbomen voor boombeheerders, architecten en boomkwekers. Het thema van deze internationale conferentie was Urban trees species selection in a changing climate. Het doel van het symposium was kwekers, beheerders en architecten er bewust van te maken dat we door het veranderende klimaat andere bomen moeten gaan planten in onze steden. Boomkwekers spelen in dat proces een cruciale rol, omdat zij nu al die soorten in productie moeten nemen die over vijf, tien of vijftien jaar worden aangeplant in de stad. Voor boomkwekers in het teeltgebied rondom Opheusden geldt dat des te meer, omdat dit gebied internationaal wordt gezien als dé kraamkamer van de Europese boomteeltsector.

 

De tweede editie van het Climate Trees Symposium zal worden gehouden op donderdag 27 juni 2019. De locatie is net als vorig jaar Batouwe Boomkwekerijen in Dodewaard.

Kees van Schenkhof, voorzitter van de werkgroep Onderzoek & Innovatie van Tree Centre Opheusden: ‘Het is belangrijk voor Opheusden om te laten zien waar ze staan in de discussie over klimaatbomen. Het is cruciaal dat er meer bomen geplant worden in onze steden. Opheusden is er vast van overtuigd in dat proces en Europees gezien een cruciale rol te kunnen spelen. Onze leden hebben de kennis én de bomen daarvoor. Het is belangrijk dat dit internationale symposium daaraan bijdraagt.’

Hoofdredacteur Hein van Iersel: ‘Wij hebben vorig jaar samen met Batouwe onze nek uitgestoken om dit belangrijke symposium te organiseren. Ik denk dat we samen met Tree Centre Opheusden een nog beter symposium kunnen organiseren.’

Het symposium ClimateTrees.EU wordt mede mogelijk gemaakt door een groot aantal boomkwekers uit het gebied die als founding partners kunnen optreden. Kwekers die zich nu al hebben aangemeld, zijn Clmbinatie Mauritz, Batouwe Boomkwekerijen, …………………………….

De aftrap van Climatetrees.EU zal plaatsvinden op de IPM Essen (22-25 januari 2019).

 

Meer informatie kunt u vinden op www.climatetrees.eu

Demonstraties project Schop de Grond in | 5 juli 2018

Kwekers van Tree Centre Opheusden raken steeds enthousiaster over de schoffelmachine die Damcon voor zware grond bouwt, zo werd donderdag 5 juli jl. duidelijk tijdens demonstraties met zowel het prototype als een nieuwe, verbeterde constructie.

Donderdagavond werden diverse machines gedemonstreerd bij Boomkwekerijen De Drie in Opheusden, in het kader van het project ’Samen de schop de grond in’.

Daaronder het prototype van de schoffelmachine, met torsiewieders erop, waarmee Letteland al een tijdje goede ervaringen heeft. Kweker Gijs van Setten van dit bedrijf demonstreerde dat de machine met vrij hoge snelheid goed is in te zetten: 18 km/uur.

Kweker Marinus Verwoert demonstreerde de verbeterde constructie die Damcon nu bouwt voor meerdere kwekers. De constructie is versterkt en de schoffels hangen aan meer starre houders, waardoor ze onkruid, ook zwaar onkruid, goed afsnijden.

Ook aandacht voor lvs en Verti Drain
Bij De Drie werden ook nog onkruidbestrijding met lvs gedemonstreerd, en de Verti Drain: een machine die de grond van golfbanen belucht door deze met pennen te breken. Mogelijk biedt het principe ook perspectief voor de (laan)boomteelt. „Het principe werkt goed”, aldus Baltissen. „Nog dit seizoen leggen we binnen TCO er een proef mee aan.”

®De Boomkwekerij

Resultaten TCO 2017

Resultaten TCO werkgroepen 2017

We hebben een verzameling gemaakt van alle gerealiseerde projecten vanuit de werkgroepen over 2017. Mooi resultaat welke ten goede komen aan ons laanboomgebied!

Klik hier om document te downloaden