Loading...
Werkgroep Kennis en innovatie2018-03-15T07:51:49+00:00

Over de werkgroep Kennis en innovatie

Innovatie vormt de basis voor nieuwe ontwikkelingen. Continue ontwikkelen en zorgen dat je een stap voor blijft op de (internationale) concurrentie hoort bij het ondernemerschap. De werkgroep geeft invulling aan de specifieke vraagstukken teelt. Daarnaast heeft de werkgroep ook een adviserende taak naar de leden hebben m.b.t. innovatie. In de technologie verspreid men de gedachte van exponentiële groei. Robotisering is daarvan een symptoom. Door ontwikkeling en innovatie gaat de maatschappij in een stroomversnelling. Op naar de ‘singularity’, waarbij mogelijkheden oneindig lijken te zijn.

De stroomversnelling geeft ook mogelijkheden voor de laanboomkwekerij. Het is nodig om de markt goed te blijven bedienen, economisch perspectief te hebben en nieuwe productiemethodes toe te passen. Innovatie komt tot stand door samenwerking tussen boomkwekers, toeleveranciers, markt, onderzoek en overheid.

Samenstelling werkgroep Kennis en innovatie

wdt_ID Functie Naam Mailadres 06 nummer
1 Voorzitter Kees van Schenkhoff kees@treecentreopheusden.nl 06-57318976
2 Secretaris secretariaat@treecentreopheusden.nl
3 Algemeen lid Evert Peterse epeterse@kliksafe.nl 06-20578042
4 Algemeen lid Kees Sukkel info@ksukkel.nl 06-54961732
5 Algemeen lid Wendel van de Wardt wendelvandewardt@hotmail.com 06-20940174
6 Algemeen lid Marten Willemsen jr Marten_willemsen@hotmail.com 06-45134561
7 Algemeen Lid Henk Mauritz Henk@combinatiemauritz.nl 06-55810103
8 Adviseur Henk Folkerts henk.folkerts@rijnconsult.nl 06-22970070
9 Adviseur Ton Baltissen baltissen56@gmail.com 06-12921072
10 Adviseur Bart van der Sluis bart.vandersluis@wur.nl 0252-462108

Speerpunten Werkgroep

  • Bewustwording van belang innovatie voor de individuele boomkweker

  • Stimuleren van interactie en ideeën

  • Investeren voor rendement op de lange termijn

Werkgroep gerelateerd nieuws

Demonstraties project Schop de Grond in | 5 juli 2018

Kwekers van Tree Centre Opheusden raken steeds enthousiaster over de schoffelmachine die Damcon voor zware grond bouwt, zo werd donderdag 5 juli jl. duidelijk tijdens demonstraties met zowel het prototype als een nieuwe, verbeterde constructie.

Donderdagavond werden diverse machines gedemonstreerd bij Boomkwekerijen De Drie in Opheusden, in het kader van het project ’Samen de schop de grond in’.

Daaronder het prototype van de schoffelmachine, met torsiewieders erop, waarmee Letteland al een tijdje goede ervaringen heeft. Kweker Gijs van Setten van dit bedrijf demonstreerde dat de machine met vrij hoge snelheid goed is in te zetten: 18 km/uur.

Kweker Marinus Verwoert demonstreerde de verbeterde constructie die Damcon nu bouwt voor meerdere kwekers. De constructie is versterkt en de schoffels hangen aan meer starre houders, waardoor ze onkruid, ook zwaar onkruid, goed afsnijden.

Ook aandacht voor lvs en Verti Drain
Bij De Drie werden ook nog onkruidbestrijding met lvs gedemonstreerd, en de Verti Drain: een machine die de grond van golfbanen belucht door deze met pennen te breken. Mogelijk biedt het principe ook perspectief voor de (laan)boomteelt. „Het principe werkt goed”, aldus Baltissen. „Nog dit seizoen leggen we binnen TCO er een proef mee aan.”

®De Boomkwekerij

Resultaten TCO 2017

Resultaten TCO werkgroepen 2017

We hebben een verzameling gemaakt van alle gerealiseerde projecten vanuit de werkgroepen over 2017. Mooi resultaat welke ten goede komen aan ons laanboomgebied!

Klik hier om document te downloaden