Loading...
Werkgroep belangenbehartiging2019-05-06T09:21:49+00:00

Over de werkgroep Belangenbehartiging

De diversiteit aan bedrijven in de laanboomteelt is groot. Van professionele organisatie met buitenlandse vestigingen tot eenmanszaak gerund door de kwekersfamilie. Toch bestaat er een gemene deler in de verschillende behoeften rondom belangenbehartiging. De TCO vertegenwoordigt haar leden in diverse commissies en vakgroepen en verdiept de huidige samenwerkingen met belangbehartigende organisaties als NAK tuinbouw , Anthos en LTO.
De werkgroep Belangenbehartiging is een voortzetting vanuit de Kring Opheusden. De werkwijze van vertegenwoordiging is veranderd met de samenvoeging binnen TCO. Het vraagt om belangbehartiging in een nieuwe stijl, met name op gebied van beleid en belangen. De werkgroep Belangenbehartiging signaleren mogelijkheden of beperking m.b.t. beleid vanuit overheden.
De werkgroep creëert bedrijfseconomische mogelijkheden en ruimte voor de kwekers.
De interne thema’s die centraal staan zijn voor iedere boomkweker van betekenis.

Resultaten en inzet 2018 werkgroep Belangenbehartiging

 • Opening Laanboomroute 22-09 en route verder realiseren

 • Contact Waterschap

 • Bespreken regels bij een uitbraak van Eikenproccesierups

 • CEMP

 • Uitbreiding bufferzone

 • Intentieverklaring ondertekend met Gemeente Neder-Betuwe

Speerpunten Werkgroep

 • Commitment verkrijgen bij aanbelangen sectoren

 • Bijdragen aan de realisering van het Laanboomcentrum/ABC

 • Ruimtelijke ontwikkeling

 • Fytosanitaire zaken

 • Milieuzaken

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 • Infra, water en archeologie

Werkgroep gerelateerd nieuws

Koninklijk bezoek aan Neder-Betuwe tijdens streekbezoek

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen woensdag 29 mei 2019 een streekbezoek aan de Betuwe. Zij bezoeken Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Culemborg. Het streekbezoek start vanaf het gemeentehuis in Opheusden.

Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe: “Het is voor ons een enorme eer om de Koning en de Koningin in onze gemeente te mogen ontvangen. Wij verheugen ons erop.”

Tree Centre Opheusden
In Opheusden wordt op locatie door de vereniging Tree Centre Opheusden (TCO) een toelichting gegeven op de laanboomteelt en over de kracht van TCO waarin 150 boomkwekers zich hebben verenigd.
Op laanboomkwekerij Volentis vindt een rondleiding plaats met demonstraties op het gebied van enten, rooien en laden. Uitgebreid aandacht is er voor de thema’s duurzaamheid, onderzoek en innovatie.
Leerlingen van Excellente school Helicon uit Kesteren tonen het vakmanschap dat zich ontwikkelt binnen de eigen boomteeltopleiding en met volop uitzicht op werk.

Laanboomcentrum van Europa
Al eeuwenlang is er op het grondgebied van de gemeente laanboomteelt. Inmiddels is Neder-Betuwe uitgegroeid tot hét Laanboomcentrum van Europa. Het streven is om toonaangevend te worden in de wereld door gezamenlijke kennisvermeerdering, innovatie en verkenning van nieuwe markten.

Agro Business Centre en Laanboomhuis
In Opheusden, tussen de Linge en de A15, is sinds een aantal jaren het ‘Agro Business Centre’ in ontwikkeling. Op dit bedrijvenpark vestigen zich ondernemingen die zijn gerelateerd aan de laanboomteelt.
Binnenkort gaat op het Agro Business Centre de bouw van start van het Laanboomhuis; een locatie voor fysieke maar ook virtuele handel, met een representatieve ontvangstruimte, een showtuin en een plek voor scholing en innovatie, onder andere voor Helicon. Het versterkt de cluster van boomkwekers, bedrijven en organisaties in deze sector. Het is de bedoeling dat het Laanboomhuis, waarvoor subsidies zijn ontvangen van Provincie Gelderland en gemeente Neder-Betuwe, in 2020 wordt geopend.

Beeld: © RVD / Patrick van Katwijk

Resultaten TCO 2017

Resultaten TCO werkgroepen 2017

We hebben een verzameling gemaakt van alle gerealiseerde projecten vanuit de werkgroepen over 2017. Mooi resultaat welke ten goede komen aan ons laanboomgebied!

Klik hier om document te downloaden

Frank van Helvert namens TCO in LTO werkgeverscommissie

Frank van Helvert heeft laten weten dat hij bereid is TCO te vertegenwoordigen in de LTO werkgeverscommissie voor de boomkwekerij. Daar zijn wij bijzonder blij mee. De commissie staat onder voorzitterschap van Jan van Leeuwen en bestaat uit 3 vertegenwoordigers uit het werkgebied van LTO Noord, 2 vertegenwoordigers van de ZLTO en 1 vertegenwoordiger van de LLTB en 1 vertegenwoordiger van Anthos.
Frank zal voor de terugkoppeling zorgen naar de TCO werkgroep Belangenbehartiging.

 

Bezoek Waterschap Rivierenland aan TCO

Bezoek Waterschap Rivierenland aan TCO

Een delegatie van het DB van het waterschap en enkele ambtenaren zijn op bezoek geweest bij TCO. Tijdens deze bijeenkomst zijn mogelijke knelpunten besproken, een belangrijk item is het lozingenbesluit voor bedekte teelten (kas of tunnelkas, ook ondersteunend) dat per 1-1-2018 ingaat.

TCO waardeert de betrokkenheid van Waterschap Rivierenland, en is vereerd met het bezoek.