De streek 2017-01-18T09:26:47+00:00
[slideshow id=15]

 

Gekweekt op vruchtbare kleigrond

Dat er al eeuwenlang bomen worden geteeld in Opheusden en omstreken, is niet toevallig. Het gebied ligt tussen de rivieren Rijn en Waal. De vruchtbare rivierklei is een goede voedingsbodem voor de bomen. Al honderden jaren wordt op deze grond geteeld; de laatste decennia zelfs intensief. En nog altijd is de bodem voedselrijk en vruchtbaar. De grondsoorten zijn wel gevarieerd in het gebied. Er is zware klei en lichte klei. In het gebied rond Opheusden is ook zandgrond.

 

De stevige klei zorgt voor sterke bomen. De wortels hebben veel weerstand en groeien daardoor uit tot een compacte, fijn vertakte wortelkluit. Niet voor niets worden de bomen van Tree Centre Opheusden in veel verschillende klimaten succesvol toegepast. Ze slaan vrijwel altijd aan en gedijen uitstekend.

 

bacterievuur

 

Opheusden en omgeving is een Bufferzone voor bacterievuurwaardplanten, evenals bijvoorbeeld andere boomteeltcentra in Nederland zoals Zundert, Boskoop e.d.
Alleen vanuit deze Bufferzones mogen bacterievuurwaardplanten zoals bijvoorbeeld Crataegus, Malus, Mespilus, Pyrus en Sorbus worden geëxporteerd naar Beschermde Gebieden in de Europese Gemeenschap (EU).
Deze Beschermde Gebieden in de EU dragen de naam Zona Protecta. Vandaar de afkorting ZPb2. Hierbij is b2 de toevoeging voor bacterievuurwaardplanten.
Dat betekent, dat een boomkweker uit Opheusden, die aan alle vereisten voldoet, mag exporteren naar een Beschermd Gebied binnen de EU. Dat zijn bijvoorbeeld Ierland en Oosterrijk maar ook naar bepaalde landen buiten de EU die dezelfde eisen stellen.
De vereisten zijn, dat bacterievuurwaardplanten in de Bufferzone twee maal per groeizeizoen door de Naktuinbouw moeten worden geïnspecteerd op bacterievuur en dat er een latent monster genomen moet worden van de bacterievuurwaardplanten. Dat monster wordt in het laboratorium van de Naktuinbouw getoest op bacterievuur.
Alleen als er tijdens de twee veldinspecties en bij de laboratoriumtoets geen bacterievuur wordt gevonden, mag naar genoemde landen worden geëxporteerd.
Een boomkweker, die mee wil doen, dient zich elk jaar, voordat het groeiseizoen begint, aan te melden bij de Raad voor de Boomkwekerij om deelnemer te worden.
Indien hij geen deelnemer is, kan er bij hem ook geen latent monster worden genomen en kan hij niet naar de Beschermde Gebieden in de EU en bepaalde landen buiten de EU exporteren omdat hij niet de code ZPb2 mag gebruiken voor de bacterievuurwaardplanten.